Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για όλα τα ŠKODA


Το πιο έξυπνο πλάνο για την απόκτηση αυτοκινήτου ŠKODA

Τo νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης αυτοκινήτου ŠKODA Clever Plan σας προσφέρει νέες επιλογές και εγγυάται τη βέλτιστη χρηματοδότηση

Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του ŠKODA Clever Plan 
εξασφαλίζοντας:

  • Ιδιαίτερα οικονομικό και σταθερό ασφάλιστρο για τη διάρκεια χρηματοδότησης χωρίς καμία επιβάρυνση από πιθανές αυξήσεις ή ακόμα και σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια αυτής.
  • Ενσωμάτωση των υπηρεσιών στη μηνιαία δόση, χωρίς ταλαιπωρία, με σταδιακή χωρίς άγχος αποπληρωμή για τον πελάτη.
  • Προσυμφωνημένες τιμές για 4 χρόνια που αφορούν σε υπηρεσίες τακτικής συντήρησης, και επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης.
  • Προστασία Δανείου.

Τύπος Προϊόντος Classic Clever Plan Classic Clever Plan Auto Clever Plan (Balloon) Auto Clever Plan (Balloon)
Όνομα Προϊόντος Classic Clever Classic Clever Plus Auto Clever Auto Clever Plus
Ελάχιστη Προκαταβολή 30% 30% 30% 30%
Ονομαστικό Επιτόκιο 6,50% 5,90% 4,50% 3,90%
Διάρκεια 48 μήνες 48 μήνες 48 μήνες 48 μήνες
Προστασία Αποπληρωμής Δανείου
Ασφάλιση Αυτοκινήτου (4 έτη)
Εργοστασιακή Εγγύηση (4 έτη)
Service (4 έτη) - -
Οδική Βοήθεια (έτη) 2 4 2 4
* Ονομαστικό επιτόκιο πλέον εισφοράς 0,6% βάσει Ν.128/1975