ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Classic Credit | Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ισόποσων δόσεων
Αποκτήστε το νέο σας Volkswagen από 0% προκαταβολή και εξοφλήστε την αξία του σε εύκολες, ισόποσες δόσεις
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Auto Credit | Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Balloon
Αποκτήστε το νέο σας Volkswagen, Audi, Skoda με ευέλικτη χρηματοδότηση, διαμορφωμένη από εσάς.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Volkswagen 4all | Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλα τα Volkswagen
Το νέο αποκλειστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα Volkswagen 4all κάνει αληθινό το όνειρο που είχατε πάντα, για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου Volkswagen.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Flexy Credit | Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για πελάτες με εποχιακό επάγγελμα
Για εσάς που έχετε ιδιαιτερότητες στην εισροή εσόδων σας λόγω εποχιακού επαγγέλματος, η Volkswagen Financial Services έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το Flexy Credit.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ŠKODA Clever Plan | Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για όλα τα ŠKODA
Το πιο έξυπνο πλάνο για την απόκτηση αυτοκινήτου ŠKODA.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για όλα τα Audi
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα Audi παρέχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς διαθέτουν ανταγωνιστικό επιτόκιο και ασφάλεια αυτοκινήτου για 4 χρόνια.