Η Ξενάκης Αυτοκίνητα προβαίνει σε στρατηγική συνεργασία με έναν κορυφαίο Ιάπωνα : τη Suzuki - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Η Ξενάκης Αυτοκίνητα προβαίνει σε στρατηγική συνεργασία με έναν κορυφαίο Ιάπωνα : τη Suzuki