Βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Toyota Ξενάκης - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Toyota Ξενάκης