Το Hyundai N Vision 74 ανακηρύχθηκε «Best Concept Car of the Year» από τους αναγνώστες του Quattroruote - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Το Hyundai N Vision 74 ανακηρύχθηκε «Best Concept Car of the Year» από τους αναγνώστες του Quattroruote