4η Βιομηχανική Επανάσταση Archives - Ξενάκης Αυτοκίνητα

4η Βιομηχανική Επανάσταση

21 Ιουνίου 2023

4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η Αυτοκίνηση στο ψηφιακό σύμπαν

Τι ακριβώς είναι το Industry 4.0; Με τον όρο “Industry 4.0” εννοούμε την Τέταρτη Βιομηχανική επανάσταση που ορίζεται ως ένα νέο επίπεδο οργάνωσης και ελέγχου σε […]