Πρώτη Πανελλαδικά παράδοση 7θέσιου ταξί - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Πρώτη Πανελλαδικά παράδοση 7θέσιου ταξί