Πότε έρχεται το ηλεκτρικό Golf και τα νέα σχέδια της VW - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Πότε έρχεται το ηλεκτρικό Golf και τα νέα σχέδια της VW