Και τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο για την Ξενάκης Αυτοκίνητα! - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Και τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο για την Ξενάκης Αυτοκίνητα!