Επιτυχημένη Παρουσίαση του Προγράμματος Diagoras για την Προώθηση της Ηλεκτρικής Κινητικότητας - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Επιτυχημένη Παρουσίαση του Προγράμματος Diagoras για την Προώθηση της Ηλεκτρικής Κινητικότητας