Η ηλεκτροκίνηση λύνει την ατμοσφαιρική ρύπανση! - Ξενάκης Αυτοκίνητα

Η ηλεκτροκίνηση λύνει την ατμοσφαιρική ρύπανση!