Το 7ο σημείο φόρτισης τοποθετείται που αλλού... στις 7 πηγές!

Το 7ο σημείο φόρτισης τοποθετείται που αλλού… στις 7 πηγές!