6ος Σταθμός Φόρτισης από την ASEM στο εστιατόριο Παράγκα! - Ξενάκης Αυτοκίνητα

6ος Σταθμός Φόρτισης από την ASEM στο εστιατόριο Παράγκα!