6ος Σταθμός Φόρτισης από την ASEM στο εστιατόριο Παράγκα!

6ος Σταθμός Φόρτισης από την ASEM στο εστιατόριο Παράγκα!