1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι Ξενάκης Αυτοκίνητα ΑΕΒΕ, Ξενάκης ΑΕΒΕ και Νικόλαος Ξενάκης (ως υπεύθυνος επεξεργασίας εφεξής Υ.Ε.) σας ενημερώνουν ότι θα προβούν σε συλλογή, καταχώρηση και τήρηση σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία παρέχονται από εσάς τον ΥΠΔ, μέσα από τις αντίστοιχες φόρμες συγκέντρωσης στοιχείων της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο Υ.Ε. επεργάζεται τα επεξεργάζεται τα ΔΠΧ του για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεών του για τους εξής εμπορικούς σκοπούς: (α) έρευνα αγοράς και ικανοποίησης πελατών, (β) διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, (γ) επεξεργασία και ανάλυση των προσωπικών δεδομένων για εξατομικευμένες προτάσεις και προσφορές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. 

Τα ΔΠΧ του ΥΠΔ αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΔΠΧ δύναται επίσης να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εκπλήρωσης των ως άνω σκοπών. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργαστούν τα ΔΠΧ αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Υ.Ε., δεσμευόμενος έναντι αυτού στην αυστηρή τήρηση των επιταγών της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Τα ΔΠΧ διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως δέκα πέντε (15) ετών, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρξει ανανέωση της σχετικής συγκατάθεσης του ΥΠΔ, τα προσωπικά δεδομένα του θα διαγράφονται οριστικά.

Ο ΥΠΔ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του οποτεδήποτε, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των ΔΠΚ, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας των δεδομένων που τον αφορούν. Σε περίπτωση άσκησης των ανωτέρων δικαιωμάτων, θα λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του ΥΠΔ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη αυτού. Ο ΥΠΔ διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα δήλωση συναίνεσης, είτε σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του. 

Η επικοινωνία σε σχέση με τα ανωτέρω θα γίνεται με Τηλεφωνική Επικοινωνία, E-mail, SMS/MMS, Έντυπα. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. 

Η ιστοσελίδα  χρησιμοποιεί “cookies” αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργία της και για την καλύτερη εμπειρία και την εξυπηρέτηση του χρήστη.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Κατά την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε να διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα “cookies” της ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή σας. Η ιστοσελίδα  χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

• Απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies δεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.

• Cookies επιδόσεων. Αυτά τα cookies δεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.

• Cookies λειτουργικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που έχετε αποκαλύψει.

• Cookies στόχευσης ή διαφημίσεων. Τα περισσότερα είδη αυτών των cookies παρακολουθούν τους καταναλωτές μέσω του αναγνωριστικού συσκευής ή της διεύθυνσης IP του, συνεπώς, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

 Το είδος των “cookies” και ο χρόνος που αυτά διατηρούνται στον φυλλομετρητή σας, εξαρτούνται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτόν. 

Κατά την περιήγηση σας επίσης μπορεί να εγκατασταθούν cookies από τρίτες εταιρίες όπως η Facebook και η Google για τυχόν διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσων χρησιμοποιείτε υπηρεσίες των εταιριών αυτών. Η “Ξενάκης Αυτοκίνητα” δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα δεδομένα αυτά με  συγκεκριμένο χρήστη.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.