Από 100% ανανεώσιμες πηγές τροφοδοτείται το εργοστάσιο της Hyundai

Από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τροφοδοτείται το εργοστάσιο της Hyundai στην Τσεχία.